दक्षिणआफ्रिकाxxxxName

//
विभाजन

फ़िल्टर

टीम आँकड़े

बैटरटीमजीपीअबआरएच1बी2 बी3 बीमानव संसाधनटीबीबी बीभारतीय रिजर्व बैंकऔसतएसएलजीसैक
देहातरेनेगेड्स93551631871452477242341 1.527.6820
0प्रतिद्वंद्वी9111225144411591322.459.5325

0

मटकीटीमजीपीएचआरएरयुगमानव संसाधन
बी बीरेनेगेड्स90305414.920
14प्रतिद्वंद्वी90414113.050

5

टीम आँकड़े

बैटरटीमजीपीअबआरएच1बी2 बी3 बीमानव संसाधनटीबीबी बीभारतीय रिजर्व बैंकऔसतएसएलजीसैक
देहातरेनेगेड्स93551631871452477242341 1.527.6820
0प्रतिद्वंद्वी9111225144411591322.459.5325

0

मटकीटीमजीपीएचआरएरयुगमानव संसाधन
बी बीरेनेगेड्स90305414.920
14प्रतिद्वंद्वी90414113.050